[funέmə] (transcripció fonètica del mot fonema), és un projecte que consisteix en la creació d’un diccionari fonètic sensorial, és a dir, que es percebi a través dels sentits.

 

Els fonemes, que pertanyen a la llengua catalana, i en concret al dialecte de la Catalunya Central de la zona de Vic, es representen mitjançant una escultura que incorpora color. Algunes peces, a part del color, també tenen en compte altres factors com l’expressió corporal, o fins i tot el material utilitzat.

El vincle establert entre fonema i color es basa en una intuïció subjectiva i personal, que no necessàriament ha de compartir l’espectador.

Treballs de fi de curs escola d'arts.. 0

[m]

resina de polièster

?

2019